STUDIE, DÚR + DSP, DPS - Zvyšování bezpečnosti dopravy v obci Třanovice - II. etapa

Projekt dvou chodníků vedoucích z centra Třanovic do okrajových částí v souběhu s komunikací. Tyto stavby jsme řešili od úplného začátku, kdy jsme s ohledem na možnosti území řešili umístění stavby. STUDIE, DÚR + DSP, DPS - Zvyšování bezpečnosti dopravy v obci Třanovice - II. etapa

Rozdělení stavby

Stavba Zvyšování dopravní bezpečnosti v obci Třanovice II. etapa je rozdělena na dvě části, pro každou část bylo zajištěno samostatné společné povolení. Část SO101 řeší chodník k autobusové zastávce Na Cymbálku a část SO102 řeší chodník do části Dolina.

SO101 Chodník ve směru na Cymbálce

Stavba chodníku se nachází v extravilánové zastavěné oblasti obce Třanovice v k.ú. Třanovice, vede v souběhu se silnicí II/648 po okraji zemědělských pozemků a před oplocením rodinných domů za silničním příkopem od autobusové zastávky „Na Cymbálce“ k začátku obce Třanovice, kde naváže na stávající chodník do centra obce. Součástí stavby je přesun zastávky Na Cymbálce ve směru Třanovice dále od penzionu Na Cymbálce a úprava stávající zastávky ve směru do Horních Tošanovic. Délka řešeného úseku je 1175 m.
Na stavbu je vydáno pravomocné společné povolení, orientační náklady stavby jsou cca 6,6 mil. Kč.

SO102 Dobudování dopravní infrastruktury v okolí ZŠ

Stavba chodníku se nachází v extravilánové zastavěné oblasti obce Třanovice v k.ú. Třanovice, vede v souběhu se silnicí II/648 po okraji zemědělských pozemků a před oplocením rodinných domů za silničním příkopem od konce obce Třanovice k autobusové zastávce „Dolina“. Součástí stavby je úprava stávající zastávky Dolina ve směru do Českého Těšína. Délka řešeného úseku je 878 m.
Součástí stavby je úprava a rozšíření stávajícího veřejného osvětlení.
Na stavbu je vydáno pravomocné společné povolení, orientační náklady stavby jsou cca 9 mil. Kč.

   

© kamaro, XHTML 1.1, CSS 2.1, vygenerováno za 0 s