STUDIE - Úprava dopravního řešení na ul. V. Huga, Ostrava-Hrabová

STUDIE - Úprava dopravního řešení na ul. V. Huga, Ostrava-Hrabová Úkolem studie je zjištění prostorových podmínek a vazeb v území a návrh možné úpravy dopravního řešení a uspořádání jednotlivých funkčních ploch tak, aby byl zajištěn bezkolizní provoz pěších, cyklistů a vozidel včetně zajištění co největšího počtu míst k parkování rezidentů.

STUDIE - Dopravní napojení lokality Z43 na ulici Vrchlického

STUDIE - Dopravní napojení lokality Z43 na ulici Vrchlického Studie úpravy místní komunikace na okraji města Příbora. Současná neprůjezdná komunikace bude sloužit jako druhý alternativní příjezd do připravované obytné zóny Z43. Návrh upravuje stávající komunikaci, kterou napřimuje a doplňuje výhybny vozidel, řeší systém odvodnění a vytváří novou přístupovou trasu pro pěší.

STUDIE - Úprava veřejného prostranství Pod lipou v obci Bukovec

STUDIE - Úprava veřejného prostranství Pod lipou v obci Bukovec Studie úpravy stávajícího nevyužitého území na konci obce Bukovec. Požadavkem investora byl návrh úpravy veřejného prostranství, které by mělo sloužit pro místní obyvatele i návštěvníky k odpočinku a drobnému sportovnímu vyžití. V ploše je také potřeba řešit občasné nouzové odstavné plochy pro vozidla v zimním období, kdy není možno z důvodu složitých klimatických podmínek dojet vozidly až na soukromé pozemky.

 1  2 

   

© kamaro, XHTML 1.1, CSS 2.1, vygenerováno za 0 s