DÚR + DSP - Rekonstrukce MŠ Fulnek

DÚR + DSP - Rekonstrukce MŠ Fulnek Projekt řeší zpevněné plochy u objektu mateřské školy na ul. U Sýpky ve Fulneku. Součástí řešení je parkování vozidel a přístup do školy včetně zakomponování herních prvků pro děti.

DPS - Rekonstrukce domu č.p. 245 a 247 na ul. Jičínské v Příboře

DPS - Rekonstrukce domu č.p. 245 a 247 na ul. Jičínské v Příboře Dílčí část dokumentace pro realizaci stavby. Zpracovávali jsme stavební objekt SO-02 Zpevněné plochy pro generální projektanta Atelier Simona.

DUR + DSP - Novostavba spediční haly - SO02 Zpevněné plochy

DUR + DSP - Novostavba spediční haly - SO02 Zpevněné plochy Projekt manipulační zpevněné plochy pro novostavbu logistické spediční haly. Místo stavby se nachází u silnice II/635 mezi obcemi Břuchotín a Příkazy, poblíž čerpací stanice MOL a autoservisu v lokalitě Na Křepelce. Zpracovávali jsme SO02 řešící zpevněné plochy navazující na halu.

DSP + DPS - Přechod pro chodce u AZ Beta

DSP + DPS - Přechod pro chodce u AZ Beta Drobnější akce, jejímž cílem bylo vytvoření místa pro přecházení přes ulici Paskovskou v blízkosti autobusové zastávky AZ Beta v Ostravě-Hrabové.

STUDIE - Hřiště pro ZŠ a MŠ v Bukovci

STUDIE - Hřiště pro ZŠ a MŠ v Bukovci Úprava prostoru mezi budovami základní a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím v Bukovci. Požadavkem investora je vytvořit hřiště a společný volnočasový prostor pro děti ZŠ i MŠ a vyřešení bezpečného přístupu k oběma školám.

STUDIE - Úprava ulice Karla Čapka v Příboře

STUDIE - Úprava ulice Karla Čapka v Příboře Cílem návrhu je zklidnění komunikace a úprava prostoru ulice Karla Čapka s napojením ulic Jičínské a Lidické tak, aby bylo vytvořeno přirozené funkční propojení historického jádra města s revitalizovanými zahradami piaristického kláštera.

STUDIE - Úprava dopravního řešení na ul. V. Huga, Ostrava-Hrabová

STUDIE - Úprava dopravního řešení na ul. V. Huga, Ostrava-Hrabová Úkolem studie je zjištění prostorových podmínek a vazeb v území a návrh možné úpravy dopravního řešení a uspořádání jednotlivých funkčních ploch tak, aby byl zajištěn bezkolizní provoz pěších, cyklistů a vozidel včetně zajištění co největšího počtu míst k parkování rezidentů.

STUDIE - Dopravní napojení lokality Z43 na ulici Vrchlického

STUDIE - Dopravní napojení lokality Z43 na ulici Vrchlického Studie úpravy místní komunikace na okraji města Příbora. Současná neprůjezdná komunikace bude sloužit jako druhý alternativní příjezd do připravované obytné zóny Z43. Návrh upravuje stávající komunikaci, kterou napřimuje a doplňuje výhybny vozidel, řeší systém odvodnění a vytváří novou přístupovou trasu pro pěší.

STUDIE - Úprava veřejného prostranství Pod lipou v obci Bukovec

STUDIE - Úprava veřejného prostranství Pod lipou v obci Bukovec Studie úpravy stávajícího nevyužitého území na konci obce Bukovec. Požadavkem investora byl návrh úpravy veřejného prostranství, které by mělo sloužit pro místní obyvatele i návštěvníky k odpočinku a drobnému sportovnímu vyžití. V ploše je také potřeba řešit občasné nouzové odstavné plochy pro vozidla v zimním období, kdy není možno z důvodu složitých klimatických podmínek dojet vozidly až na soukromé pozemky.

 1  2 

   

© kamaro, XHTML 1.1, CSS 2.1, vygenerováno za 0.02 s