STUDIE, DSP, DPS - Úprava křižovatky silnic III/4825 a III/4863

STUDIE, DSP, DPS - Úprava křižovatky silnic III/4825 a III/4863 Úprava stávající stykové křižovatky na okružní křižovatku při zachování původního půdorysu zpevněných ploch.

STUDIE, DPS - Stezky pro pěší a odpočinková zóna v Horní Lomné

STUDIE, DPS - Stezky pro pěší a odpočinková zóna v Horní Lomné Cílem návrhu je úprava prostoru mezi silnicí III/01151 a vodním tokem Lomňanka, která má za účel zpřístupnění tohoto prostoru a vytvoření odpočinkové zóny pro občany obce i návštěvníky v centrální části obce poblíž kostela Povýšení Svatého Kříže. Na akci jsme spolupracovali s ateliérem Zelený prostor.

STUDIE - Úprava areálu centra volného času v Hrádku

STUDIE - Úprava areálu centra volného času v Hrádku Návrh pro úpravu nádvoří a navazujícího sadu v okolí budov v majetku obce. Prostor slouží jako nástupní prostor k novému muzeu a k navazující zahradě.

STUDIE, DÚR + DSP, DPS - Zvyšování bezpečnosti dopravy v obci Třanovice - II. etapa

STUDIE, DÚR + DSP, DPS - Zvyšování bezpečnosti dopravy v obci Třanovice - II. etapa Projekt dvou chodníků vedoucích z centra Třanovic do okrajových částí v souběhu s komunikací. Tyto stavby jsme řešili od úplného začátku, kdy jsme s ohledem na možnosti území řešili umístění stavby.

DPS - Ostravar Aréna - sanace teras

DPS - Ostravar Aréna - sanace teras Projekt zpevněných ploch na budově Ostravar Arény. Součástí naší části řešení byl návrh systému odvodnění a návrh CB krytu na střešních terasách pojížděných vozidly.

DÚR + DSP, DPS - Chodník podél ulice Slezského odboje v Háji ve Slezsku

DÚR + DSP, DPS - Chodník podél ulice Slezského odboje v Háji ve Slezsku Chodník podél místní komunikace v obci Háj ve Slezsku. Součástí řešení je i přechod pro chodce včetně jeho nasvětlení.

DSP - Bezbariérová trasa podél ulice Jičínské a úprava AZ u pošty

DSP - Bezbariérová trasa podél ulice Jičínské a úprava AZ u pošty Úprava stávajícího chodníku a autobusové zastávky v centru Příbora. Cílem bylo upravit zpevněné plochy tak, aby vyhovovaly vyhl. 398/2009 Sb.

DÚR + DSP, DPS - Zvyšování bezpečnosti v obci Třanovice

DÚR + DSP, DPS - Zvyšování bezpečnosti v obci Třanovice Dvě samostatné akce v obci Třanovice. První stavba řeší vybudování cyklostezky vedoucí po okraji pole v extravilánu a druhá řeší infrastrukturu pro pěší a statickou dopravu v centru obce.

DÚR + DSP, DPS - Stezka pro chodce a cyklisty podél silnice III/4676

DÚR + DSP, DPS - Stezka pro chodce a cyklisty podél silnice III/4676 Stezka pro chodce a cyklisty v okrajové části obce Háj ve Slezsku. Část stezky je s asfaltovým povrchem, část je s CB krytem.

DÚR + DSP, DPS - Rekonstrukce ulice Pasteurovy ve Sviadnově

DÚR + DSP, DPS - Rekonstrukce ulice Pasteurovy ve Sviadnově Rekonstrukce místní komunikace sloužící pro příjezd k RD v nové zóně bydlení ve Sviadnově.

 1  2 

   

© kamaro, XHTML 1.1, CSS 2.1, vygenerováno za 0 s