STUDIE, DPS - Stezky pro pěší a odpočinková zóna v Horní Lomné

Cílem návrhu je úprava prostoru mezi silnicí III/01151 a vodním tokem Lomňanka, která má za účel zpřístupnění tohoto prostoru a vytvoření odpočinkové zóny pro občany obce i návštěvníky v centrální části obce poblíž kostela Povýšení Svatého Kříže. Na akci jsme spolupracovali s ateliérem Zelený prostor. STUDIE, DPS - Stezky pro pěší a odpočinková zóna v Horní Lomné

Stezky pro pěší

V rámci stavby jsou navrženy dva druhy povalových stezek s dřevěným povrchem a poté mlatová stezka pro drobné propojovací trasy. Jednotlivé typy povalových stezek jsou řešeny rozdílným pojetím v závislosti na jejich významu v rámci struktury parku.

Mola, přístřešek, ohniště

Nad plochou stávajícího rybníčku bude vynesena konstrukce dřevěného mola, které je napojeno na hlavní linii stezky areálu. Molo umožňuje výhled nad vodní hladinu.
Prostor pro ohniště se nachází v centrální části a využívá blízkého svahu vyrovnávající výškové rozdíly v terénu. Jedna strana bude tvořena opěrnou zídkou z monolitického betonu s dvakrát zalomeným půdorysem. Pochozí plocha v tomto prostoru bude tvořena lomovým kamenem a prostor bude vybaven mobiliářem – sedacími trámy a ohništěm s roštem. Prostor bude částečně zakrytý přístřeškem, který je navržen nepravidelného půdorysu s plochou 39,8m2.

   

© kamaro, XHTML 1.1, CSS 2.1, vygenerováno za 0 s