STUDIE - Úprava areálu centra volného času v Hrádku

Návrh pro úpravu nádvoří a navazujícího sadu v okolí budov v majetku obce. Prostor slouží jako nástupní prostor k novému muzeu a k navazující zahradě. STUDIE - Úprava areálu centra volného času v Hrádku

Cíl stavby

Cílem návrhu je úprava prostoru stávajícího areálu v majetku obce. Prostor má sloužit jako nástupní prostor do nově vznikajícího muzea a má sloužit pro pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí obce. Areál je také využíván dětmi z mateřské a základní školy. Požadavkem investora je upravit tento prostor tak, aby mohl být využívám při poměrně širokém spektru akcí, které mohou být veřejně přístupné, ale i soukromé (možnost pronájmu areálu či jeho části od obce pro pořádání soukromých akcí).

Rozsah stavby

V rámci stavby je řešeno nádvoří s propustným povrchem ze štípaných kamenů, na kterou navazují záhony podél navazujících budov a oválný středový záhon s hřištěm na petanque.
V navazující části bývalého sadu je umístěno nové dětské hřiště a část pro pěstování - zvýšené záhony, skleník a pod.
Mezi budovou muzea a hřištěm s umělým povrchem bude vytvořen nový prodejní stánek s kulatým půdorysem a plochou zelenou střechou.

   

© kamaro, XHTML 1.1, CSS 2.1, vygenerováno za 0 s