DPS - Ostravar Aréna - sanace teras

Projekt zpevněných ploch na budově Ostravar Arény. Součástí naší části řešení byl návrh systému odvodnění a návrh CB krytu na střešních terasách pojížděných vozidly. DPS - Ostravar Aréna - sanace terasPopis území

Na střeše teras ČEZ Arény ve Vítkovicích se nacházejí zpevněné parkovací plochy. Ty jsou již na konci své životnosti a konstrukce střechy arény vykazuje průniky vody skrz střešní plášť do konstrukce stavby.

Návrh

Cílem stavby je kompletní rekonstrukce systému odvodnění, výměna hydroizolačních vrstev a zřízení nového krytu vozovky.
Naše práce na této stavbě spočívaly v návrhu systému odvodnění střešní konstrukce a návrhu nového cementobetonového krytu parkovacích ploch. V rámci návrhu musely být detailně řešeny dilatační spáry stávjícího objektu i dilatační spáry samotného povrchu parkoviště. Stávající bodový systém odvodnění byl nahrazen novým liniovým systémem, který byl řešen pomocí speciálních nerezových žlabů s možností napojení na nový hydroizolační sytém. Obdobným způsobem byly řešeny i systémové dilatace objektu, kdy dilatační profily byly napojeny na hydroizolační vrstvy.
Stavba byla z důvodu postupného financování rozdělena na 4 etapy, technický návrh s tímto rozdělením počítal.
V rámci koordinovaných činností zajišťených již generálním projektantem bylo řešeno napojení hydroizolačních vrstev na stávající svislé konstrukce stavby a nutné úpravy na těchto částech.

   

© kamaro, XHTML 1.1, CSS 2.1, vygenerováno za 0 s