DÚR + DSP, DPS - Stezka pro chodce a cyklisty podél silnice III/4676

Stezka pro chodce a cyklisty v okrajové části obce Háj ve Slezsku. Část stezky je s asfaltovým povrchem, část je s CB krytem. DÚR + DSP, DPS - Stezka pro chodce a cyklisty podél silnice III/4676Popis území

Cyklostezka je vedena podél silnice III/4676 mezi Hájem ve Slezsku a Dolním Benešovem. Řešený úsek se nachází na katastru místní části Chabičov mezi ulicí Cukrovarskou a stávajícím mostem přes řeku Opavu. Území je rovinaté, stavba je rozdělena ulicí U Hřiště na dva úseky. Ve druhém úseku je část trasy vedena v záplavové zóně řeky Opavy.

Návrh

Šířka stezky pro cyklisty a pro pěší se společným provozem je 3,0m, délka prvního úseku je 163,5m a druhého úseku 264,5m. V rámci stavby je v prvním úseku řešeno i přespádování silničního příkopu silnice III/4676, ve kterém se zdržovala voda bez odtoku. První úsek je řešen s afaltovým krytem, převážná část druhého úseku stavby je řešena s cementobetonovým krytem z důvodu jeho vyšší odolnosti - tato část se nachází v záplavové oblasti řeky Opavy.
Cyklostezka je v celé délce řešena odděleně od silniční komunikace za jejím příkopem. Z hlediska bezpečnosti provozu je toto vždy vhdnější řešení. Na konci úseku je cyklostezka před stávajícím mostem napojena na silnici III/4676. Pro bezpečné odbočení cyklistů ve směru od Dolního Benešova je navržen pruh pro levé odbočení, drobný výškový rozdíl je vyrovnán palisádovou zídkou. V rámci stavby byl navržen i propustek DN600 pod cyklostezkou v její koncové části.
Součástí stavby je i návrh nvého veřejného osvětlení první části cyklostezky.

U této stavby jsme poprvé využili možnosti společného povolení, které umožnila novela stavebního zákona platná od 1.1.2018. Projekční práce byly zahájeny zaměřením terénu na začátku prosince 2017. První výrobní výbor se konal 10.1.2018. Následně byly zajištěny stanoviska všech dotčených orgánů a na konci března 2018 bylo požádáno o společné povolení. To bylo vydáno v červenci 2018. Stavba proběhla v měsích květen až srpen 2019 a byla financována z dotačního titulu. Orientační náklady stavby jsou cca 3,2 mil. Kč.

   

© kamaro, XHTML 1.1, CSS 2.1, vygenerováno za 0 s