DPS - Rekonstrukce domu č.p. 245 a 247 na ul. Jičínské v Příboře

Dílčí část dokumentace pro realizaci stavby. Zpracovávali jsme stavební objekt SO-02 Zpevněné plochy pro generální projektanta Atelier Simona. DPS - Rekonstrukce domu č.p. 245 a 247 na ul. Jičínské v Příboře

Popis stavby

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávajícího objektu p.č. 245 a 247 nacházejícího se na ulici Jičínská 245 a 247 v Příboře. Jedná se o objekt situovaný na nároží ulic Štefánikova a Jičínská a spadá do ochranného pásma Městské památkové rezervace města Příbor. Jedná se o celkovou rekonstrukci objektu, který sloužil pro potřeby sociálního bydlení a tomuto účelu má sloužit i po jeho rekonstrukci.

SO-02 Zpevněné plochy

Stavební objekt řeší výstavbu přístupové komunikace, parkovací plochy a přístup k objektu. Součástí řešení je také zachycení vod z povrchu komunikace, odvod dešťové vody svedené střešními svody a drenáž kolem paty budovy.
Stavební objekt byl po koordinaci s generálním projektantem odevzdán včetně rozpočtu stavby.

   

© kamaro, XHTML 1.1, CSS 2.1, vygenerováno za 0 s