DÚR + DSP, DPS - Chodník podél ulice Slezského odboje v Háji ve Slezsku

Chodník podél místní komunikace v obci Háj ve Slezsku. Součástí řešení je i přechod pro chodce včetně jeho nasvětlení. DÚR + DSP, DPS - Chodník podél ulice Slezského odboje v Háji ve SlezskuPopis území

Jedná se o novostavbu chodníku podél ul. Slezského odboje v místní části Háje ve Slezsku Chabičov. Komunikace ve vedena jako sil. III/46610 a slouží jako jeden z hlavních příjezdů do obce.

Návrh

Chodník je navržen v základní šířce 2,0m v celkové délce 365m, v přibližně polovině trasy je převeden přes ul. Slezského odboje na protější stranu komunikace novým přechodem pro chodce s kontrastním nasvětlením. Chodník je od komunikace oddělen zatravněným pásem se štěrkovými trávníky do kterých budou odvedeny povrchové vody z chodníku. Důvodem pro toto řešení je nesouhlas správce kanalizace s napojením dalších dešťových vod do stávající dešťové kanalizace.
Součástí stavby je také propojení ke stávajícímu chodníku na ulici Pod Ostrou hůrkou v délce 45m.
V rámci stavby byly na novém chodníku řešeny prvky pro bezbariérové užívání stavby dle vyhl. 398/2009 Sb.
Na stavbu je vydáno pravomocné společné povolení a orientační náklady stavby jsou cca .

   

© kamaro, XHTML 1.1, CSS 2.1, vygenerováno za 0 s