DSP - Bezbariérová trasa podél ulice Jičínské a úprava AZ u pošty

Úprava stávajícího chodníku a autobusové zastávky v centru Příbora. Cílem bylo upravit zpevněné plochy tak, aby vyhovovaly vyhl. 398/2009 Sb. DSP - Bezbariérová trasa podél ulice Jičínské a úprava AZ u poštyPopis území

Jedná se o drobnější stavbu v rámci které je navržena úprava stávajících pěších tras s doplněním o prvky umožňující bezproblémové užívání stavby osobám se zdravotním omezením dle vyhl. 398/2009 Sb. Upravována byla trasa pro pěší od ulice Karla Čapka po budovu pošty, která je zahrnuta v rámci koncepce pěší dopravy ve městě Příor jako bezbariérová trasa.

Návrh

Součástí řešení byl stávající chodník podél ulice Jičínské u kterého je navržen nový obrubník s funkcí přirozené vodící linie a úprava stávající zastávky před budovou pošty na bezbariérové provedení s obrubníkem kasselského typu s výškou nástupní hrany 200mm. Všechny prvky jsou doplěny o signální a varovné pásy a o vodící linie.
Stavba se nachází v městské památkové rezervaci a z tohoto důvodu bylo materiálové provedení bezbariérových úprav řešeno s ohledem na stávající dlážděné povrchy z žulové kostky. Pro varovné a vodící linie byly navrženy speciální reliéfní dlažby z kamene s oddělením hladkým pásem kamenných desek od žulové mozaikové kostky.
Ke stavbě bylo vydáno pravomocné stavební povolení.

   

© kamaro, XHTML 1.1, CSS 2.1, vygenerováno za 0 s