DÚR + DSP, DPS - Rekonstrukce ulice Pasteurovy ve Sviadnově

Rekonstrukce místní komunikace sloužící pro příjezd k RD v nové zóně bydlení ve Sviadnově. DÚR + DSP, DPS - Rekonstrukce ulice Pasteurovy ve SviadnověPopis území

Stavba je situována v zastavěném území obce Sviadnov na místní komunikaci Pasteurova, jedná se o lokalitu určenou k rozšíření výstavby rodinných domů, ve které již byly provedeny základní inženýrské sítě včetně veřejného osvětlení (výstavba r. 2016). Místní komunikace Pasteurova je napojena na veřejnou dopravní síť – na silnici III/4845 a na silnici III/48411.
Délka stávající místní komunikace Pasteurova je 826 m, šířka je proměnná 2,80-3,25 m. MK Pasteurova je zpevněná asfaltovými vrstvami v nejednotném šířkovém uspořádání a v různé kvalitě, odvodnění je povrchové do okolního terénu.

Návrh

Jedná se o rekonstrukci a úpravu stávající místní komunikace ul. Pasteurovy ve Sviadnově. Délka řešeného úseku je celkem 826 m, ulice je napojena na silnice III/4845 (Sviadnov-Staříč) a III/48411 (ul. Ostravská).
V úseku č.1 (km 0,000 - 0,416 484) je ulice Pasteurova navržena v základní šířkové kategorii MO1 5/5/30 dle ČSN 73 6110/2006 jako jednopruhová obousměrná místní komunikace bez vodících proužků s obrubníky.
V úseku č. 2 (km 0,416 484 - 0,826) bude stávající vozovka š. 3,25 m a v celé délce je vpravo navrženo dobudování zapuštěného obrubníku a plocha š. 1,75 m zpevněná zámkovou dlažbou.
Úsek č. 3 řeší napojení slepé části ulice Pasteurovy v km 0,060 vpravo. Bude zde vybudována nová vozovka tl. 410 mm s asfaltovým krytem, š. 4,30 m se zapuštěnými obrubníky. Na konci slepé ulice bude vybudováno obratiště š. 9,50 m pro osobní automobily a vozidla pro svoz odpadu.
Součástí stavby byla také přeložka části vodovodu ve stávající trase vedení a šířková úprava silnice III/4845 z důvodu možnosti objetí vozidla odbočujícího vlevo do ul. Pasteurovy.
Na stavbu je vydáno pravomocné společné povolení, orientační náklady stavby jsou cca 7 mil. Kč.

   

© kamaro, XHTML 1.1, CSS 2.1, vygenerováno za 0 s