DÚR + DSP - Rekonstrukce MŠ Fulnek

Projekt řeší zpevněné plochy u objektu mateřské školy na ul. U Sýpky ve Fulneku. Součástí řešení je parkování vozidel a přístup do školy včetně zakomponování herních prvků pro děti. DÚR + DSP - Rekonstrukce MŠ FulnekPopis území

Stávající uzavřený areál mateřské školy na ulici U Sýpky je již z hlediska kvality povrchů zpevněných ploch na konci své životnosti. Cílem stavby byla rekonstrukce povrchů s návrhem dostatečného množství parkovacích míst pro rodiče dětí a zaměstnance MŠ. Součástí je i rekonstrukce je i obnova pěšího přístupu do budovy, který je navržen jako malé dopravní hřiště.

Návrh

Při průzkumu stavby byl zjištěn špatný technický stav části opěrné zdi u bodovy kuchyně MŠ, která bude v rámci stavby nahrazena novou konstrukcí. Pod touto zdí se také nachází stávající dešťová kanalizace, která bude dle požadavků správce sanována bezvýkopovou technologií.
Nové zpevněné plochy parkoviště a přístupové komunikace jsou navrženy dlážděné s odlišením jednotlivých funkčních ploch zapuštěnými obrubníky. Jsou řešeny i veškeré přístupové komunikace do budov včetně plochy pro kontejnery. Stávající prudký přístupový chodník do budovy MŠ je nahrazen novým pozvolným schodištěm se zábradlím.
Součástí stavby je také rekonstrukce a doplnění oplocení v celém areálu včetně úpravy vjezdové brány. Na stavbu je vydáno pravomocné společné povolení, orientační náklady stavby jsou cca 3,9 mil. Kč.

   

© kamaro, XHTML 1.1, CSS 2.1, vygenerováno za 0.03 s