DSP + DPS - Přechod pro chodce u AZ Beta

Drobnější akce, jejímž cílem bylo vytvoření místa pro přecházení přes ulici Paskovskou v blízkosti autobusové zastávky AZ Beta v Ostravě-Hrabové. DSP + DPS - Přechod pro chodce u AZ Beta

Popis území

Ulice Paskovská (sil. III/4705) tvoří hlavní sběrnou komunikaci v městské části Hrabová. Na této komunikaci se nacházejí všechny autobusové zastávky v Hrabové, komunikace je doplněna chodníky, vždy alespoň z jedné strany. V blízkosti autobusových zastávek Beta je veden pouze jednostranný chodník. Zastávka ve směru na Paskov je umístěna v hlavním dopravním proudu komunikace a prostor nástupiště je tvořen průběžným chodníkem, ve směru k Makru je zastávka tvořena zálivem s betonovým povrchem a nástupiště je tvořena pouze krátkým chodníkem bez další návaznosti a bez vytvořeného místa pro přecházení na průběžný chodník vedený po protější straně komunikace.

Návrh

Hlavním cílem stavby je vytvoření místa pro přecházení přes ulici Paskovskou včetně potřebných úprav na obou stranách komunikace. V rámci úprav bude na jedné straně provedena nástupní plocha na místo pro přecházení a výškový rozdíl mezi novým chodníkem a stávajícím terénem podél oplocení bude vyrovnán nízkou palisádovou zídkou. Na protější straně dojde k výškové úpravě stávajícího chodníku a jeho obrub tak, aby výsledná úprava byla v souladu s vyhláškou 398/2009Sb.
Do systému odvodnění nebude zasahováno, část vody z komunikace je zachycena uličními vpustmi podél průběžného chodníku a na protější straně se nachází otevřený silniční příkop.

Objednávka byla vystavena v 10/2017. O stavební povolení požádáno v 02/2018, stavební povolení s nabytím právní moci vydáno v 05/2018, DPS odevzdána ve stejném měsíci.

   

© kamaro, XHTML 1.1, CSS 2.1, vygenerováno za 0 s