STUDIE - Úprava ulice Karla Čapka v Příboře

Cílem návrhu je zklidnění komunikace a úprava prostoru ulice Karla Čapka s napojením ulic Jičínské a Lidické tak, aby bylo vytvořeno přirozené funkční propojení historického jádra města s revitalizovanými zahradami piaristického kláštera. STUDIE - Úprava ulice Karla Čapka v Příboře

Popis území

Předmětný úsek ulic Jičínské, K. Čapka a Lidické je pozůstatkem bývalého dopravního průtahu městem, který byl z prostorových důvodů veden ve dvou jednosměrných komunikacích kolem kláštera a klášterních zahrad, které byly dopravním proudem odděleny od upraveného historického jádra města s náměstím Sigmunda Freuda. V průběhu let 2014-2015 byly historické zahrady piaristického kláštera revitalizovány a otevřeny veřejnosti a následně získaly v soutěži Park roku 2017 stříbrnou medaili.

Návrh

Zklidnění komunikace, snížení intenzity a zpomalení rychlosti projíždějících vozidel bude dosaženo výrazným zúžením šířky dopravního prostoru ulice K. Čapka ze stávajících 10 m na šířku 5 m se zachováním jednosměrného provozu. Lokalitou bude zachován průjezd dálkových autobusů, které zajišťují základní dopravní obslužnost veřejné dopravy a bude umožněno pouze krátkodobé stání vozidel zásobování u drobných provozoven na ulici K. Čapka.
Návrh počítá s vytvořením Zóny 30 dle TP218.
Výsledná varianta pracuje s organickými křivkami a tvary. Dlažba kladená v průběžných příčných pruzích různých šířek propojuje pěší trasy na obou stranách komunikace, vizuálně komunikaci dělí a navozuje pocit dopravního prostoru užšího, než ve skutečnosti je. Takto upravený prostor nutí řidiče k pomalejší a pozornější jízdě. Navazující prostranství je řešeno velkoryse v křivkách, které vychází z přirozených trajektorií pohybu chodců a z nepravidelností přírodních materiálů a tvarů, prostor působí rozvolněně a dynamicky a nepravidelnost linií potlačuje vnímání výškových rozdílů v terénu.

Dispozice návrhu a umístění zeleně se snaží ve velké míře o zachování průběhu stávajících sítí a jejich minimální dotčení, předpokládá se však, že nastane potřeba řešit přeložky a ochrany některých inženýrských sítí.

   

© kamaro, XHTML 1.1, CSS 2.1, vygenerováno za 0 s